powrót

Historia

Jak to się zaczęło?

W 1994 roku grupa studentów z Poznania zawiązała stowarzyszenie KONTAKT - oddział międzynarodowej organizacji pozarządowej YOUTH FOR EXCHANGE AND UNDERSTANDING, która powstała w 1986 w Strasburgu, powołana przez grupę 120 osób z 11 krajów. W 1989 roku YEU została członkiem European Coordination Bureau; należy do European Youth Forum (Europejskiego Forum Młodzieżowego). Obecnie YEU skupia prawie 30 organizacji członkowskich z Europy, Azji i Afryki. Cele jakie sobie stawia YEU to przede wszystkim:

  • rozwijanie współpracy między młodymi ludźmi z różnych krajów świata,
  • promowanie otwartej postawy wobec innych kultur,
  • promowanie aktywnej postawy młodych ludzi w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym,
  • wymiana poglądów i doświadczeń młodych ludzi.

W ciągu 20 lat swojej działalności YEU zorganizowała wiele wymian międzynarodowych (seminariów, konwencji, treningów) poświęconych m.in. edukacji międzykulturowej, prawom człowieka, społeczeństwu obywatelskiemu, aktywizacji młodzieży, ekologii i wielu innym.

Historii ciąg dalszy...

Na przełomie 2004/2005 roku przyszedł czas na duże zmiany. Pojawiło się młode pokolenie, a wraz z nim nowe pomysły na działania. Stowarzyszenie zyskało nową nazwę - HORYZONTY. Prócz nazwy nastąpiły tez zmiany w profilu działalności. Głównym celem stało się już nie tylko uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach YEU, ale przede wszystkim aktywizowanie środowisk lokalnych poprzez realizację zarówno długoterminowych jak i krótkoterminowych projektów. Stowarzyszenie Horyzonty YEU Poland zostało zarejestrowane w czerwcu 2006 roku. W lutym 2008 zmieniliśmy nazwę na Centrum Inicjatyw Młodzieżowych "Horyzonty". Natomiast w grudniu 2011 uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

Dziś... 

Od 10 lat poszerzamy horyzonty młodych ludzi w zakresie promowania idei wolontariatu, budowania społeczeństwa obywatelskiego i aktywnego w nim uczestnictwa oraz szerzenia tolerancji i porozumienia międzykulturowego. Hołdujemy metodom edukacji pozaformalnej. Działamy lokalnie i międzynarodowo, zdobywając oraz dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na różnego rodzaju warsztatach, seminariach i treningach. Aktywizujemy, angażujemy, motywujemy i zarażamy pozytywną energią do działania, wszystko po to, aby wspólnie tworzyć lepszy świat.