powrót

O programie

Chciałbyś/ałabyś wyjechać z nami na ESC?

Napisz do nas!

evs.horyzonty@gmail.com


Wolontariat Europejski (ESC) jest jedną z akcji Programu Erasmus+ Komisji Europejskiej.

Umożliwia on młodym ludziom wyjazd w charakterze wolontariuszy do jednego z kraju europejskich (i nie tylko) i niezarobkową pracę w organizacji pozarządowej lub instytucji non – profit (np. muzeum, dom kultury). W ramach ESC młodzi ludzie w wieku od 17 do 30 lat mogą spędzić za granicą okres do 12 miesięcy, nieodpłatnie pomagając przy realizacji różnych projektów na rzecz społeczności lokalnej.

Wyróżniamy projekty krótkoterminowe (trwające od 2 do 8 tygodni) i długoterminowe (od 2 do 12 miesięcy). Mogą one dotyczyć szeregu zagadnień takich jak: środowisko naturalne, kultura i sztuka, zajęcia z dziećmi, młodzieżą i ludźmi starszymi, działania przeciwko rasizmowi, narkomanii, informacja europejska, sport i rekreacja, bezrobocie czy też wiele innych. Działania wolontariuszy nie przynoszą zysku i nie są wykonywane jako zastępstwo pracy etatowej.

ESC daje młodym wolontariuszom szansę wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczeń w nowych dziedzinach, poznania języka obcego i innej kultury.

Wszyscy młodzi ludzie w wieku 17 – 30 lat mają równe szanse wzięcia udziału w Wolontariacie Europejskim, bez względu na płeć, wykształcenie, znajomość języków obcych, niepełnosprawność itp.

Ze środków Programu pokrywane są koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania, szkolenia i comiesięcznego kieszonkowego.

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych posiada akredytację organizacji wysyłającej, goszczącej i koordynującej od 2009 roku. W tym czasie wysłaliśmy ponad 40 wolontariuszy i gościliśmy już 20 wolontariuszy, którzy podczas projektów długoterminowych działali na rzecz animacji społeczności lokalnej.

W tym momencie przygotowujemy się do goszczenia u siebie: Alexandrę z Francji, Saray i Mikela z Hiszpanii oraz Samuele z Włoch (na ich temat więcej przeczytacie wkrótce w zakładce ESC Diary).