powrót

O Stowarzyszeniu

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”

należy do międzynarodowej sieci organizacji młodzieżowych YEU. Jesteśmy grupą aktywnych, młodych ludzi, dla których rozwijanie międzynarodowej
i międzykulturowej współpracy młodzieży i lokalna działalność jest pasją i sposobem na ciekawe życie. Edukacja pozaformalna to wspólny mianownik
i podstawa wszystkich realizowanych przez nas projektów.

 

NASZE CELE

 • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań edukacyjnych, społecznych i kulturalnych wśród młodzieży,
 • aktywizacja młodzieży na rzecz społeczności lokalnej,
 • budowanie dialogu międzykulturowego,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

OBSZARY NASZYCH DZIAŁAŃ

 • animacja społeczno-kulturalna,
 • edukacja międzykulturowa i antydyskryminacyjna,
 • edukacja obywatelska.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ LOKALNA

Nasza działalność lokalna koncentruje się wokół aktywizacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych i wzmacniania potencjału młodzieży, w tym młodzieży z mniejszymi szansami, przy wykorzystaniu metod edukacji pozaformalnej. Zrealizowaliśmy m.in. projekt „Poszerzamy nasze Horyzonty” w Domu Dziecka w Mostach (2005-1010) będący cyklem tematycznych warsztatów, głównie artystyczno-językowych, prowadzonych przez naszych wolontariuszy. Za projekt „Pogromcy Nudy” wspierający rozwój i talenty młodych ludzi z Łazarza (2009-2011), otrzymaliśmy nagrodę Poznański Wolontariusz Roku.

Wspieramy uczestnictwo nastolatków w obszarze kultury i w życiu społecznym poprzez projekty takie jak „E=MC2, czyli Edukacja Młodego Człowieka przez Culturę” (2013) czy „W sieci możliwości” (2015).

Od lat działamy także na rzecz budowania dialogu międzykulturowego. „Horyzonty” zainicjowały ważne działania mające na celu integrację
i aktywizację cudzoziemców i lokalnej społeczności m.in. „5 zmysłów kultury” (2012-13) czy adaptacja „Żywej Biblioteki” (2012 – 2013).

 

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Jako akredytowana organizacja Wolontariatu Europejskiego (EVS) pomagamy w organizowaniu wyjazdu na zagraniczne, indywidualne projekty wolontariackie. Wolontariusze, którzy co roku goszczą u nas w Stowarzyszeniu, z zaangażowaniem wspierają lokalne szkoły i instytucje, prowadząc zajęcia językowe i artystyczne, opowiadając o kulturach krajów swojego pochodzenia, a także wspomagając liczne inicjatywy organizowane z ramienia Stowarzyszenia. 

Od lat z powodzeniem organizujemy także międzynarodowe wymiany i treningi młodzieżowe o różnorodnej tematyce, zapraszając do współpracy młodych ludzi i organizacje z całej Europy.

 

ZESPÓŁ CIM „HORYZONTY”

Nasze Stowarzyszenie posiada zasoby doświadczonych trenerów w obszarze edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej, edukacji obywatelskiej
i praw człowieka. Prowadzimy warsztaty, szkolenia, wymiany międzynarodowe i workcampy.

 

Dlatego jeśli chcesz:

 • zdobyć doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów,
 • zrealizować swój własny projekt skierowany do młodzieży,
 • dzielić się swoimi umiejętnościami i dobrą energią z innymi,
 • wziąć udział w Wolontariacie Europejskim (EVS),
 • uczestniczyć w międzynarodowej wymianie młodzieży… 

 

DOŁĄCZ DO NAS! Jesteśmy otwarci na współpracę, Twoje pomysły i sugestie. :)

 

NASZA ULOTKA DO POBRANIA