powrót

Publikacje

 Training Kit - Organisational Management for Youth

Publikacja poprojektowa z "Honeycomb of Participation in National Level Youth Organisations" zawierająca praktyczne wskazówki w jaki sposób zarządzać organizacją w bardziej demokratyczny sposób, włączając jak najwięcej członków w podejmowanie decyzji i efektywne zarządzanie. Jak stworzyć pamięć instytucjonalną organizacji? Jak komunikować swoją wizję i misję członkom i zewnętrznym interesariuszom? Jak zagwarantować udział w organizacji bardziej doświadczonym członkom, którzy mając inne zobowiązania wciąż chcą pozostać aktywni? Na te i inne pytanie znajdziecie odpowiedź w środku. Publikacja zawiera też cenną wiedzę teoretyczną dotyczącą uczestnictwa w organizacjach i modeli zarządzania. Na końcu znajdziecie kwestionariusz dla organizacji, który pomoże Wam lepiej zdiagnozować jej obecną sytuację. Publikacja powstała dzięki środkom z programu Erasmus+.

 

 State of Play Democracy in National-Level Youth Organisations

Raport z międzynarodowych badań dotyczący zarządzania organizacjami młodzieżowymi w Belgii, Macedonii, Polsce i Turcji. Badanie skupia się na tym jakie mechanizmy i sposoby zarządzania funkcjonują w organizacjach, które z nich pozwalają na uczestnictwo członków w podejmowaniu decyzji, oraz od czego zależy funkcjonowanie tych mechanizmów. Publikacja powstała w ramach projektu HoneyComb of Participation in National Level Youth Organisations dofinansowanego ze środków program Erasmus+ w ramach Akcji 2. Partnerstwo Strategiczne w dziedzinie młodzieży.

 

Raport z badań: Wpływ sieci i nowych technologii na relacje rówieśnicze

Jednym z kluczowych etapów projektu "W sieci możliwości" były badania społeczne, stanowiące punkt wyjścia do naszych dalszych działań. Uczestnicy
i uczestniczki projektu wraz z prowadzącymi przeprowadzili szereg wywiadów i ankiet wśród blisko 150 osób, dokonali wnikliwych obserwacji rzeczywistości dookoła siebie oraz przeanalizowali źródła zastane pod kątem wpływu Nowych Technologii na budowanie i jakość relacji międzyludzkich. Dzięki publikacji dowiecie się czy na podstawie uzyskanych wyników udało im się zidentyfikować najbardziej palące kwestie dotyczące ww. zagadnienia oraz wypracować temat przewodni Kampanii Społecznej „Czy ty wyznaczyłaś/eś granice miedzy rzeczywistością a światem wirtualnym?".

 

 Wiele rad dla młodzieżowych rad

Publikacja poprojektowa w ramach projektu „Młodzi Samorządni” z Akcji 5.1 programu Młodzież w Działaniu. Znajdziecie w niej raport z badań młodzieżowych rad gmin z Wielkopolski, wiele cennych wskazówek i dobrych praktyk od istniejących w Wielkopolsce młodzieżowych rad oraz informacje dotyczące zarządzaniem projektami, pracą w zespole i wszystkim co jest potrzebne do sprawnego funkcjonowania młodzieżowych rad. 

 

  Inclusive Toolbox Cooperation for Social Change in Europe

Publikacja poprojektowa powstała w ramach Partnerstwa Strategicznego program Grundvig. W środku znajdziecie przykłady dobrych praktyk, metod
i sposobów działania organizacji partnerskich w obszarze społecznej aktywizacji społeczności lokalnej. Teatr cieni „ kuchnia świata”, warsztaty z budowania instrumentów i wiele innych ciekawych sposobów aktywizacji sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie. 

 

  Empowerment for social inclusion – publikacja projektowa

Publikacja uczestników i trenerów projektu Empowerment for social inclusion - youth with disabilitites on a labor market” finansowanego z programu Erasmus+. Skierowana jest do osób pracujących z młodymi osobami z niepełnosprawnością – zwłaszcza w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej.