powrót

Projekt RESTART

“RESTART Rethinking, Assessing, Activating and Evaluating Youth Organizations” jest rocznym projektem prowadzonym przez Youth for Exchange and Understanding International (YEU) międzynarodową młodzieżową organizację pozarządową, której celem jest zwiększanie wiedzy i tolerancji między przedstawicielami różnych kultur, promowanie pokoju, zrozumienia i współpracy między młodymi ludźmi na całym świecie, w duchu poszanowania praw człowieka.

W projekcie RESTART udział biorą przedstawiciele organizacji młodzieżowych min. z Grecji, Turcji, Macedonii, Ukrainy, Litwy i Polski. Program przewiduje szereg szkoleń i aktywności, w trakcie których uczestnicy skupią się na poszukiwaniu nowych metod zwiększania udziału młodych osób w życiu społeczno-politycznym na poziomie lokalnym, wdrażaniu Ram Zapewnienia Jakości, współpracy w celu osiągnięcia różnorodnych efektów procesu edukacji nieformalnej w lokalnych społecznościach.

 

RESTART - pierwsze spotkanie za nami

Słońce, soczyste owoce, mocna herbata i słodka chałwa... Zakończył się pierwszy etap projektu RESTART, w ramach którego liderzy organizacji młodzieżowych z 11 krajów spotkali się w Stambule, aby pod okiem wykwalifikowanych trenerów wymienić się doświadczeniami w prowadzeniu działań na rzecz lokalnej...

Udziel Nam wskazówek i wypełnij ankietę

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety badającej potrzeby młodych ludzi w zakresie korzystania z programów organizacji młodzieżowych. Wasz głos jest dla nas ważny i pozwoli nam lepiej dostosować nasze działania do Waszych potrzeb. Ankieta jest w jęz